Aufnahmekriterien der Förde-Schule Gravenstein

Grundlage für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an der Förde-Schule sind die Aufnahmekriterien des DSSV aus
dem Jahre 2002. Die Kriterien wurden im Februar 2022 überarbeitet.

Einschulung

Im Januar jeden Jahres erfolgt die Schulanmeldung für das kommende Schuljahr. Informationen hierzu finden sich in der Tagespresse sowie in den deutschen Kindergärten.
Es besteht die Möglichkeit, Kinder auf unsere Warteliste aufnehmen zu lassen.
Der Übergang vom Kindergarten in die Schule findet um den 1. Mai herum statt. Die Kinder werden dann bis zum August in unserer Schulfreizeitordnung betreut, denn die eigentliche Einschulung findet erst im August statt. Die Schule hat ein Konzept für diese erste Zeit an der Schule entwickelt, dass den Schülern helfen soll, sich schnell in der neuen Umgebung zurecht zu finden und sich an die neuen Regeln und Lernformen zu gewöhnen.

Im August findet dann die Einschulungsfeier für unsere neue 0. Klasse statt.

Die Eltern der kommenden 0.-Klässler treffen sich Mitte Juni zum Schultütenbasteln, wobei die Schule das Rohmaterial zur Verfügung stellt. Ganz nebenbei besteht die Möglichkeit ganz ungezwungen bei einer Tasse Kaffee oder einem Bier andere Klasseneltern kennen zu lernen.

Damit alle Schüler den gleichen Inhalt in ihren Schultüten haben, übernimmt die Schule das Füllen der Tüten

Warteliste

Es besteht die Möglichkeit, sein Kind schon lange vor der eigentlichen Schulanmeldung auf unsere Warteliste aufnehmen zu lassen. Hierbei ist die Reihenfolge der Anmeldungen dafür ausschlaggebend, wem letztenendes eine Schulanmeldung ermöglicht werden kann.

Allerdings gibt es Aufnahmekriterien, wonach z.B. Geschwisterkinder und Kinder aus unseren deutschen Kindergärten immer bevorzugt behandelt werden müssen, auch wenn sie gar nicht auf der Liste stehen.

Deshalb: Je früher man sein Kind anmeldet, um so größer ist die Chance, letztendlich einen Platz zu bekommen.

Danske børn

„Kan børn, som går i en dansk børnehave eller en dansk skole, også starte i Förde-Schule?“

Dette spørgsmål stilles ofte, og vi svarer stort set altid: ”Ja, selvfølgelig kan de med fordel starte hos os.” Alle mennesker, som er i stand til at tale både flydende tysk og dansk har en fordel, når de skal søge job – især her i grænselandet. Så det er aldrig for sent at få det lært!
Vi har i årenes løb haft mange elever, som er startet på næsten alle klassetrin uden nævneværdige tyskkundskaber, og alle har klaret det rigtig godt – selvfølgelig set i forhold til deres almene kognitive evner.

Det eneste, som vi beder forældrene tjekke med børnenes børnehave eller nuværende skole er, at der ikke foreligger væsentlige indlæringsvanskeligheder, idet børnene så kunne møde udfordringer, de ikke magter og dermed lider for mange nederlag! Og er der én ting, som vi lægger vægt på i det daglige arbejde, så er det, at børnene kan fejre så mange små personlige sejre som over hovedet muligt og omvendt lider så få nederlag som overhovedet muligt. Vi er sikre på, at det er grundlaget for al læring og positiv udvikling.Danske børn tilbydes ekstra tysk sprogundervisning, men har sjældent brug for det i særlig lang tid. Nogle af vore danske elever har efter nogle år formået at vinde en tysk stilekonkurrence blandt de tyske skolers elever.”Men hvad så med lektierne? Vi kan ikke nok tysk, så vi kan hjælpe dem!”Også dette er egentligt ikke noget problem, idet eleverne som udgangspunkt kun får lektier for, som de er i stand til at klare selv. Desuden tilbydes der hjælp i vores lektiecafé.Trods alt er det selvfølgeligt nemmest, hvis man kan tysk, inden man starter, og derfor råder vi forældre, der ved, at deres børn skal starte hos os, til at tilmelde dem i en af de tyske børnehaver, som bl.a. ligger i Rinkenæs og Broager.

Begyndertysk

Elever, som kommer til os fra en dansk børnehave eller dansk skole og derfor har utilstrækkelige (eller slet ingen) tyskkundskaber har mulighed for at få ekstra sprogundervisning. Samtidig råder vi forældre af børn i 0. – 2. klasse til at tilmelde deres børn i SFO´en, hvor der ligeledes tales tysk. Der går typisk ikke længe, før børnene fint kan følge undervisningen på tysk.