Aktiviteter

Vi bestræber os på at være en åben skole. Vi elsker at få besøg fra det virkelige liv, og vore elever har i de sidste år således bl.a. haft besøg af både jægere, læger, dansere, politibetjente, brandvæsenet samt blinde og mange flere. M Vi tager selvfølgelig også ud og opsøger virkeligheden hhv. det, der kunne have interesse for os. I den forbindelse kan ture til lokale virksomheder, landmænd eller Sydenergi nævnes sammen med fx ture til diverse idrætsstævner eller i forlystelsesparken Tolk. Vi har løbende kunstudstillinger fra primært lokale kunstnere fra begge sider af grænsen, men også udstillinger om bl.a. vadehavet, som er tiltænkt eleverne. Mange af vore aktiviteter arrangeres for hele skolen, men der er selvfølgelig også nogle, der kun berører en eller nogle få klasser. Nogle arrangementer tilrettelægges af klasselæreren og eleverne i fællesskab og finder sted uden for den egentlige skoletid, fx ture i biografen, til bowling, i svømmehallen m.v. Både tyske, men også mange af lokalområdets danske foreninger, låner skolens flotte lokaler, hvilket fortæller lidt om den accept, skolen har i den danske befolkning.

Læsetid

Elevernes skoledag starter altid med 20 minutters læsetid for at bibeholde og forbedre deres læseevne. Gode læseevner har altid været nøglen til dannelse. End ikke IT-tidsalderen har ændret noget ved dette faktum, og derfor har vi besluttet, at vi vil gøre noget ekstra ud af at fremme læsekompetencen.

Skolen starter nu 5 minutter før (7.55), og læsetiden slutter klokken 8.15. Alle øvrige lektioner er kortet ned til 42 hhv. 43 minutter, så alle fagene bidrager ens til at muliggøre læsetiden.

Eleverne bestemmer selv, hvilke bøger, de vil læse. Dog er lærerne opmærksomme på, at en elev ikke udelukkende læser tyske eller danske bøger.

Som udgangspunkt læses fagbøger eller skønlitterære bøger; men i nogle uger får eleverne mulighed for at læse avis, i andre uger tegneserier eller andet, så deres læseevner styrkes i det størst mulige omfang, og læselysten bibeholdes

Læseklinik

Elever, der har læse- og stavevanskeligheder, har mulighed for at få ekstra hjælp i vores læseklinik. I stedet for at få en enkelt støttetime eller to hver uge, er det hos os muligt, at eleverne støttes flere gange i ugens løb, men i kortere intervaller hver gang. Derved øges automatiseringsprocessen, og den enkelte elev får en bedre individuel læring og derved forceret udvikling.

Læseklinikken har åben to timer hver dag, og der er både tilknyttet en dansk-, og tysklærer.

Efterhånden har vi også fået en matematiklinik.

Skoleband

Vores ældste elever har mulighed for at spille i skolebandet. Bandlærer Ulli koordinerer elevernes færdigheder, så alle instrumenter og sang går op i en højere enhed. Eleverne involveres i valget af sange, bandet spiller. Nogle gange komponerer og skriver eleverne også egne sange.

Idrætstilbud

Alle elever har obligatorisk idræt. Elever i 0.-4. klasse har derudover svømning. Vi har et godt samarbejde med roklubben “Deutscher Ruderverein Gravenstein”. Mange af vores elever og deres familier ror i deres fritid. En gang om året deltager vi i en regatta.
Eleverne er aktive i frikvartererne. Der spilles flittigt fodbold, bordtennis og meget mere.

I løbet af skoleåret deltager forskellige klasser også i idrætsstævner rundt om i landet. Vores elever er især gode til håndbold og fodbold. Den sidste dag inden efterårsferien afholder vi altid “Skolernes Motionsdag”.

Julefest

En lørdag eftermidddag i december, kort før juleferien, arrangerer vi en stor juletræsfest med et varieret indhold. Her får alle eleverne mulighed for at optræde på den store scene og mærke sommerfuglene i maven, når de står foran et stort publikum.
Det er vores overbevisning, at dette er med til at fremme den enkeltes personlige udvikling.

Eleverne har mødepligt denne dag, idet der er tale om en skoledag.

Lær at lære

Fire gange årligt gennemføres emnedage, hvor selve læringsprocessen sættes i fokus. Her bliver der arbejdet med emner som gruppearbejde, informationssøgning, mindmaps, orden, eksamensforberedelse m.v.