Velkommen i SFO´en

Vores SFO skal være et sted, hvor børnene trives, et sted, hvor alle med deres særegne og vidt forskellige behov bliver set og hørt. Med helhedssynet på børnenes trivsel for øje arbejder vi tæt sammen med skolen. Vi arbejder ressourceorienteret og bygger på børnenes kunnen for at fremme deres individuelle potentialer.
I tidsrummet mellem klokken 11.45 og 13.30 er SFOen åben for alle børn, der er færdige med undervisning og lektiehjælp. Klokken 13.30 starter SFOens dagligdag for de tilmeldte børn fra 0. til 4. klasse.

Åbningstider:

Almindelige åbningstider:

Ma-to: 6.30-7.45 og 13.30-17.00
Fr.: 6.30-7.45 og 13.30-16.30

Åbningstider i ferierne:

Ma-to: 8.00-16.30. Fr.: 8.00-16.00.

Såfremt der er behov for tidligere åbningstider i ferierne bedes disse aftalt individuelt.

 

Lukkedage:

Ons. 27.12.-Fr. 29.12.2023 (mellem jul og nytår)

Do. 9.5. + Fr. 10.5.2024 (Kristi Himmelfart)

Ons. 5.6. Fra kl. 13:30 (Grundlovsdag)

15.7.-2.8.2024 (Sommerferien uge 29-30-31)

Pædagogik

De pædagogiske tiltag i SFOen, skal være et skift fra og et supplement til skolen. Vores fokus ligger på det enkelte barn og dets personlighed, som skal værdsættes og udvikles. Dette sker gennem udfordrende og skiftende læringsmiljøer, der inviterer børnene til at afprøve sig i leg og spil. Ud over disse tiltag, tilbyder vi jævnligt værksteder som fx madlavning, idræt, arbejde med træ eller klip og klistre, sysle med mere! Vi vægter børnenes egen kreativitet højt og prøver at skabe en balance mellem planlagte aktiviteter og tid og rum til børnenes egne ideer.

Vision

Vi ser os selv som kulturformidler med det mål at formidle bæredygtighed i børnehøjde. Dertil arbejder vi med de essentielle spørgsmål som gensidig respekt og accept for elevernes særegenhed og for deres omverden. Vi handler ud fra nogle få klare regler, der hjælper børnene med at skabe ro, overskuelighed, frihed og ansvar i dagligdagen. Målet er at vejlede børnene i samspillet mellem tillid og selvtillid til at turde og kunne selv.

Koncept SFO

Læs SFO´ens koncept (tysk)

Billeder

Få et indtryk af SFO´en.