Mobning

Overalt hvor der er mennesker, kan der være mobning. De fleste konflikter kan løses igennem samtale. Desværre kan små konflikter udvikle sig til mobning. Vi reagerer med det samme hvis vi oplever mobning.

Grundlaget for denne proces er samtalen, hvor der grundlæggende skabes et forum, hvor alle skal høres. Vi involverer også forældrene.

Desværre sker mobning også der, hvor der ikke er lærere til stede. Det er derfor vigtigt at forældre, som har set eller hørt noget, kontakter os.
Man må ikke vente for længe med at skride til handling.

Får skolen kendskab til mobning på nettet, bliver dette italesat i klassen og der igangsættes samtaler med de berørte. Også cybermobning kan finde sted uden for skolen. Vi beder om, at forældre kontakter os, hvis de oplever cybermobing omkring barnet. På de forskellige årgange arbejdes der løbende med brugen af og færden på de sociale medier. Kommunens tilbud benyttes fast på udvalgte årgange og kan derudover tænkes ind efter behov.

Læs vores mobningstrategi.

Antimobbingstrategie deutsch

Antimobningstrategi dansk

Interventionskette (tysk)