Fag

Tabellen viser det ugentlige timeantal pr. fag.

 

Fag / Klasse 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tysk 4 6 6 5 5 5 5 5
Dansk 4 5 5 5 5 5 5 5
Engelsk 3 4 4
Matematik 4 4 4 4 4 4 4
Natur/Teknik 3 3
Geografi 1
Biologi 2
Historie 2 2 2
Musik 1 1 2 2
Kunst 1 1 2 2 1
Håndarbejde 1 2
Hjemkundskab 3
Sløjd 3
Idræt / Svømning 1/1 1/1 1/1 1/1 2 2 2
Religion 1 1 1 1 1 1 (2) Konf.
IT 1 1 1