Lektier

Såfremt det er pædagogisk eller metodisk/didaktisk hensigtsmæssigt, skal eleverne lave lektier. Skulle en elev ikke lave en lektie, noteres dette af læreren. For hver femte “lektiestreg” sendes der en mail til forældrene, så de er orienteret og kan tage en snak med deres barn om det.

Som udgangspunkt bør tiden, der bruges på en lektie i et givet fag, ikke overstige 20 minutter, da børn i vore øjne skal have mulighed for at lege med jævnaldrende.

Således beder vi forældrene om at skrive en lille hilsen til læreren om, at de har bedt eleven om at afslutte en given lektie, fordi omfanget var for stort.

Lektiecafé

Vi har en lektiecafé for elever i 1.-4. klasse. Her kan eleverne lave deres lektier i rolige omgivelser. Lektiecaféen er frivillig. Såfremt en elev slet ikke kan få styr på lektierne og glemmer alt for meget, kan der efter aftale med forældrene blive tale om, at eleven skal gå i lektiecafé.