Samarbejde

I vore øjne er et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet fundamentet for vores daglige virke og den enkelte elevs udvikling.
Vi inviterer til skole-hjemsamtaler to gange om året. Pr. elev er der afsat 30 minutter. Klassernes lærere mødes inden samtalen for at tale om de enkelte elevers faglige og personlige udvikling. Ved samtalen er der mulighed for at træffe individuelle aftaler, som kan evalueres ved korte statusmøder imellem de egentlige skole-hjem-samtaler.
Klasselærerne vil løbende kontakte forældrene, såfremt de skønner det nødvendigt. På samme måde forventer vi, at forældre kontakter os, når de har behov for at få afklaret noget. I denne sammenhæng beder vi om, at forældrene ringer til skolen og aftaler et personligt møde. Her er en e-mail ikke det rigtige valg!

Når en elev har glemt sine lektier 5 gange, informeres forældrene med en kort mail, så de løbende er opdateret.

I menuen finder du andre vigtige informationer.